Vi på Trygganpassning har en lång erfarenhet av bostadsanpassningar och handikappanpassningar. Våra duschkabiner, trösklar, handtag är framtagna utifrån praktiska erfarenheter av marknadens behov. De är ändamålsenliga vilket skapar trygghet för brukaren och dess anhöriga. Den höga säkerhetsnivån på produkterna är en annan förklaring till vår positiva utveckling.  Med mer än 20 års praktisk erfarenhet av bostadsanpassning vet vi vad som fungerar.  Vår personal har lång erfarenhet av att praktiskt bostadsanpassa människors hem. Det har Trygganpassning tagit vara på vid produktutvecklingen av våra produkter.

Lär mer på www.trygganpassning.se