Är du i behov av bostadsanpassning för att kunna leva ett självständigt liv, eller rentav för att kunna Bo Kvar Hemma? Då är BoKvar Hemma rätt ställe för dig. Vi har en fysisk utställning av marknadens utbud av produkter för bostadsanpassning. Vi har kunnig personal som kan produkterna. Vi kan  också hjälpa dig att ansöka om bostadsanpassning i din kommun. En process som verkligen inte är helt lätt i alla lägen. BoKvar Hemma har kontakter med arbetsterapeuter som snabbt  hjälper dig med intyget som krävs för ansökan. Vi har sist, men inte minst, kontakt med godkända installatörer som är helt nödvändiga för att produkterna ska fungera i ditt hem. Installatörens arbete ska du godkänna innan betalning från kommunen kan utgå. Installatörens kompetens är avgörande för att slutresultatet ska bli bra.

Det är ditt hem som du ska leva i.  BoKvar Hemma lotsar dig igenom hela processen. Fyll i kontaktformuläret nedan och låt oss göra ditt hem ännu bättre.

  Har du ett intyg från vården angående bidrag till bostadsanpassning?
  JaNej

  Har du varit i kontakt med vården (tex arbetsterapeut, fysioterapeut) angående bidrag för bostadsanpassning?
  JaNej
  Har du ansökt om bidrag för bostadsanpassning i din hemkommun?
  JaNej
  Har du fått bidrag beviljat för bostadsanpassning?
  JaNejVäntar på beslut
  Jag vill att BoKvar Hemma kontaktar mig för att få hjälp med bostadsanpassning. Observera att detta sker helt gratis.
  JaNej
  Jag vill att BoKvar Hemma hjälper mig att hitta rätt produkter till den anpassning som jag redan fått beviljat.
  JaNej