Du som handläggare i en kommun kan alltid hänvisa dina sökanden till BoKvar Hemma utställningen. I den fysiska utställningen finns alla de vanligt förekommande produktområden för bostadsanpassning. De flesta av de ledande leverantörerna finns på plats med produkter och informationsmaterial. Vi guidar din klient bland utställarna/produkterna och vi kan också ordna möten mellan klienten och en produktspecialist från någon av utställarna. Tveka inte att använda BoKvar Hemma som resurs för bostadsanpassning.