Partillehiss är ett välkänt företag inom hissbranschen och verkar i hela Sverige. Våra anställda har en lång och gedigen yrkeserfarenhet.  Vi arbetar företrädesvis med kommunala bostadsanpassningar till hemmet samt med tillgänglighet i offentlig miljö.
Företagets affärsidé är att alla personer med funktionshinder ska fungera väl i vårt samhälle. Första kontakten med våra säljare ger dig trygghet hela vägen till färdig produkt samt efter installation.

Läs mer på www.partillehiss.se