Varför Svan Care?

Svan Care skall vara det självklara valet för personer som behöver hjälpmedel för att klara sin tillvaro i badrummet.  Vi har arbetat i mer än 20 år med att utveckla produkter utifrån människors behov i badrumsmiljöer och alltid haft brukarens bästa för ögonen när olika lösningar har tagits fram.Vi tillhanda håller bl a Bidette, marknadens mest sålda bidésits med individuellt anpassad spol- och torkfunktion och oändlig tillgång på varmvatten Gripo, stödstång som hjälper personer upp och ner från t ex sängen Lift, produkten som gör att man kommer till och från toaletten även om man har svaga ben Balance, stöd kring toaletten som innebär självständighet även för den som har dålig balans.  Samtliga produkter är CE-märkta och registrerade enligt det medicintekniska direktivet

För mer info besök www.svancare.se