Du som är arbetsterapeut eller fysioterapeut och möter din patient i ett ärende om bostadsanpassning ska med fördel använda dig av den fysiska utställningen BoKvar Hemma. I BoKvar Hemma så hittar du och din patient alla produktområden som kan vara aktuella för bostadsanpassning. Här finns flertalet av de ledande leverantörerna med sina produkter och informationsmaterial. Om du vill så kan ett möte mellan en produktspecialist från våra deltagande utställare ordnas med dig och din klient (utprovning). Kontakta oss så hjälper vi dig med det. När du hänvisar din patient till BoKvar Hemma så kommer patienten att få hjälp med att välja produkt och även med att finna installatör som klarar av jobbet att installera hemma hos patienten.